Võlanõustamine

Mida teha, kui on tekkinud üürivõlg? Kas võla katteks võtta uus laen? Mida teha, kui pangakonto on arestitud? Kuidas taotleda maksepuhkust? Mida öelda kohtutäiturile? Mida tähendab maksekäsu kiirmenetlus? Kuidas saada tasakaalu sissetulekud ja väljaminekud?

Neile küsimustele aitab vastuseid leida VÕLANÕUSTAJA.

Mis on võlanõustamine?

Võlanõustamine on mõeldud rahalistesse raskustesse sattunud isikutele nende toimetulekuvõime parandamiseks ning uute võlgade ennetamiseks.

Võlanõustaja
  • selgitab võlgnikule tema õigusi ja kohustusi
  • aitab koostada võlanõuete ülevaadet
  • selgitab lepingute ja ametlike kirjade sisu; julgustab suhtlemisel ametiisikute ja -asutustega, vajadusel esindab klienti võlausaldajatega suhtlemisel
  • aitab teha maksegraafikuid
  • õpetab koostama pere eelarvet
  • tegeleb uute võlgade teket vältivate tegevusstrateegiate väljatöötamisega


Oma võlgade, nende tagasimaksmise ning oma materiaalsete vahenditega ümberkäimise eest kannab vastutust võlgnik. Võlanõustaja ei anna materiaalset abi ega vastuta kliendi võlgade eest.

Kellele on mõeldud võlanõustamine?
Sihtgrupi moodustavad kõik inimesed, kes vajavad nõu rahaasjade korraldamisel. Nõustamisele võib pöörduda nii üksikisik kui perekond, keda ähvardab ülemäära suur võlgnevus või kelle vastu on esitatud võlanõue, mida ei suudeta tasuda täies mahus ja etteantud tähtajaks.

Millal pöörduda võlanõustaja vastuvõtule?
Võlgade tõttu rahalistesse raskustesse sattudes tuleb kohe pöörduda võlanõustaja poole. Erapooletu spetsialistina oskab ta anda nõu ka juba enne laenu võtmist. See aitab vältida ülemääraseid rahalisi kohustusi, võlgu ja kriisiolukorda.

Milliseid dokumente võtta nõustamisele kaasa?
Kaasa tuleb võtta kõik rahaliste kohustustega seotud dokumendid. Nõustaja vajab täpset informatsiooni, et koostada võlaolukorrast pilt.

Mis tingimustel nõustamist saab?
Tööealised isikud, kes ei ole arvel töötukassas, saavad alates märtsikuust selle aasta lõpuni võlanõustamisteenust tasuta.
Teistele on MTÜ Nõutuba võlanõustamise tunnihind on 15.98 eurot.
Võlgnik võib oma muret jagada ka sotsiaaltöötajaga, sest temagi võib leida probleemile lahenduse. Makseraskuste korral tuleb võlanõustamisteenuse saamiseks pöörduda esmalt kohaliku omavalitsuse poole.

Kuhu pöörduda?
MTÜ Nõutuba võlanõustajate vastuvõtt on igal kolmapäeval kl 9.00 – 14.00
Viljandis Lossi tänav 7. Tasuta nõustamise aja ja koha kokkuleppimiseks saab registreerida nii telefoni kui ka e-kirja kaudu.
Teenust osutavad sellekohase ettevalmistusega võlanõustajad eesti ja vene keeles.

Küsi julgelt lisainfot: MTÜ Nõutuba 5349 8814 noutuba@noutuba.eu, noutuba@gmail.com

EVELIN LAANEMÄE tel 5349 8814 e-post: evelin@noutuba.eu
MALLE A. AASMAA tel tel 529 8356 e-post: malle@noutuba.eu
MALLE VAHEOJA tel 5667 9599 e-post: mallev@noutuba.eu

Lisainformatsiooni rahaasjade planeerimise kohta internetist

Автор: KRISTI LAANE