10.01.15

Ohtlike jäätmete vastuvõtt

 

Kõo valda on paigaldatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel ohtlike jäätmete kogumispunkt, mis asub Kõo külas kaupluse AjaO vastas oleval platsil.

Kogumispunkt vastab keskkonnanõuetele ja tagab ohtlike jäätmete nõuetekohase ladustamise enne nende käitlemist.

Ohtlikke jäätmeid saab kogumispunkti ära anda eelnevalt kokku leppides Jaan Zilmer`iga, tel 504 0985
Kogumispunktis võetakse vastu järgmiseid kodumajapidamistes tekkinud ohtlikke jäätmeid:

 • akud
 • vanaõli
 • õlifiltrid
 • värvijäätmed (vanad värvid, liimid, lakid)
 • elavhõbedajäätmed,
 • patareid,
 • vanad ravimid
 • vanad pestitsiidid
 • kemikaalid
 • Päevavalguslambid
 • ohtlike ainetega saastunud pakend

Elanikelt võetakse jäätmeid vastu tasuta ning jäätmete kogumise ja käitlemise eest tasub Kõo vald.
Ettevõtete kohus on oma jäätmed üle anda vastavalt käitluslitsentsi omavale ettevõttele.
Jäätmete kogumisel ja hoidmisel tuleb vältida jäätmete segunemist omavahel.


Ohtlike jäätmete käitlemise ja sellega seotud küsimustele saab infot Kõo valla asevallavanemalt Rein Vahtralt telefon: 437 8554.

 

Elektroonikajäätmeid saab ära anda ainult väljakuulutatud veopäeval ja kohas.

Ehitusjäätmeid saab ära anda ainult neid jäätmeid koguvatesse jäätmejaamadesse või prügiilatesse. Kõo valla territooriumil selline puudub. Lähim ehitusjäätmeid käitlev jäätmejaam asub Põltsamaal.
Автор: KRISTI LAANE