KIRIVERE KOOL LASTEAED TÄHEKILD


Registrikood: 75022019

Aadress: Vallamaja, Kõo küla, Kõo vald, Viljandi maakond, 70501

Direktor: HEILIKA RESSAR

Telefon: 437 8595, 5291 951

E-post: lasteaed@koo.ee

koduleht: http://tahekild.koo.ee

Kirivere Kool lasteaed "Tähekild" on Kõo Vallavalitsuse hallatav asutus, mis asub Kõo külas Kõo vallamaja põhjapoolses tiivas.

Lasteaias on 3 rühma: sõimerühm kuni 3-aastastele (Killukesed),  3-5 aastased ( Killud) ja 5-7 aastased (Tähed).

Laste arv: 51

Personal koosneb 10 töötajast.

Lasteaia ajaloost:
70-ndail oli Võhma kolhoos üks tuntumaid ja jõukamaid majandeid Eestis. Suurenenud lastesündivus tingis vajaduse avada Koksveres üherühmaline lasteaed, mis töötas aastatel 1975-1979.
1979. aastal avas oma uksed Võhma Lihakombinaadi uus tüüpprojekti järgi ehitatud 160-kohaline lasteaed. Kuna see lasteaed ehitati ja sisustati Võhma kolhoosi abiga, siis hakkasid kolhoosi lapsed bussiga Võhma Lihakombinaadi Lastepäevakodus käima. Nii kestis see ligikaudu kümme aastat.
Iseseisvumise eel lagunesid ühismajandid, kadus vajadus ning võimalus lapsi Võhmasse sõidutada. Ometi tekkis mõne aja möödudes taas nõudlus lasteaiakohtade järele ning Kõo Vallavalitsus leidis võimaluse avada lasteaed, seekord Kõos. Üherühmaline lasteaed tegutses korruselamu neljatoalises korteris 1996. aastani, kuni kolis oma praegusesse asukohta Kõo mõisa ringhoones.
Kolimisel uude majja sai lasteasutus nime Kõo Lasteaed "Tähekild".
Kuna nõudlus lasteaiakohtadele oli tunduvalt suurem, kui olud seda võimaldasid, alustati 2003. aastal juurdeehitusega. OÜ Katus ja Aken, Jaanus Priksiga eesotsas, renoveeris ruumid kahe kuu jooksul ja 8. septembril 2003 avatigi Kõo Lasteaias "Tähekild" senise ühe rühma kõrvale lisaks uus rühm.
Alates septembrist 2012 on lasteaias ka kolmas rühm, kuni 3-aastastele lastele.

Alates 12.08.2014. a. on Kirivere Põhikool ja Kõo lasteaed "Tähekild" liidetud (Kõo vallavolikogu otsus 24.04.2014 nr 14).

 

Õigusaktid


Kirivere Kooli põhimäärus. Kõo Vallavolikogu määrus 21.08.2014 nr 4  https://www.riigiteataja.ee/akt/429082014009

Kooli ja lasteaia hoolekogu moodustamine ja töökord. Kõo Vallavolikogu määrus 04.05.2011 nr 4  https://www.riigiteataja.ee/akt/405062012039

 

 

 

 

Toimetaja: KRISTI LAANE