13.01.16

Külad

Kõo valla  pindala on 149,5 km2

Kõo vallas on 15 küla:

Arjassaare, Arussaare, Kangrussaare, Kirivere, Koksvere, Kõo, Loopre, Maalasti, Paaksima, Paenasti, Pilistvere, Saviaugu, Soomevere, Unakvere, Venevere.

Küla Elanike arv 01.01.2016
Arjassaare 25
Arussaare 58
Kangrussaare 30
Kirivere 47
Koksvere 187
Kõo  270
Loopre 42
Maalasti 9
Paaksima 33
Paenasti 32
Pilistvere 121
Saviaugu 28
Soomevere 108
Unakvere 15
Venevere 52

Elanikke kokku Kõo vallas 01.01.2016 seisuga 1057

Toimetaja: KRISTI LAANE