Vanemkomissar piirkonnapolitseinik Silver Simuste teeninduspiirkond:

Suure-Jaani vald, Kolga-Jaani vald, Kõo vald ja Võhma linn

Kontaktandmed

Silver Simuste

vanemkomissar

piirkonnapolitseinik

ennetus- ja menetlustalitus

Viljandi politseijaoskond

Lõuna prefektuur

piirkonnapolitseinik

tel +372 533 07194

e-post silver.simuste@politsei.ee 

 

 

Julge sinagi olla eeskujuks!

 

KIIRABI, PÄÄSTE, POLITSEI

Alates 11. veebruarist saab ühelt hädaabinumbrilt 112 kutsuda kiirabi, päästjaid ja ka politseid.

Kui vajad kiiret abi, helista hädaabinumbril 112 Häirekeskusesse.

 

Olulised numbrid

Keskkonnainspektsiooni valvetelefon (24h) 1313 (mobiiltelefonilt helistades tavahind (0,23 eurot), lauatelefonilt helistades tuleb tasuda vastava operaatori teenuspaketi põhine hind)
 
Maanteeinfokeskuse telefon 1510
 
Eesti Energia rikketelefon 1343 (Kõne hind on vastavalt operaatori kõneminuti hinnale)
 
Perearsti nõuandetelefon 1220 (lauatelefonilt helistades esimesed 5 minutit helistajale tasuta, edasi kehtib kohaliku kõne hind)
 
Lasteabitelefon 116 111
 
Vältimatu psühholoogilise abi telefon (usaldustelefon)
126 (eesti keeles) iga päev 17.00-03.00
127 (vene keeles) iga päev 19.00-23.00
 
Noorte usaldustelefon 646 6666
 
Usaldustelefoni teenus on maksustatud sideoperaatorite poolt vastavalt kehtivatele kõnetariifidele.
 
Mürgistusteabeliin 16662(kella 09.00-17.00, tavatariifiga kõne)
 
Tallinna Lastehaigla tasuline nõuanne 1599 (tasulisele nõuandetelefonile (minutihind 0,96 eurot) "Lastearst kuuleb" saab helistada laua- ja mobiiltelefonilt. Teenus töötab 8.00-24.00).
 
Toimetaja: KRISTI LAANE