Twin Town kohtumine Noras

23.-26. märtsil 2017 toimub Rootsis Nora Kommuunis järjekordne sõprusvaldade seminar. Peale Kõo valla osalevad sõbrad Rootsist, Saksamaalt ja Itaaliast. Töötubades räägitakse erinevatel...

Maapäev 2017

Head inimesed Viljandimaa külades! Eeloleval suvel (4.-6.augustil) võõrustab Kodukant Viljandimaa Vana-Võidus XII Eesti külade parlamendist ehk Maapäevast osavõtjaid. ...

2016. aasta tulude deklareerimise peamised muudatused puudutavad koolituskulusid ja üüritulu

Enam ei ole võimalik maha arvata mootorratta ja –sõiduki (A- ja B-kategooria) juhilubade koolituskulusid. Samuti ei saa maha arvata 2016. aasta 1. jaanuari seisuga 18-aasta vanuste ja vanemate...

Pangalaenu taotlemiseks vajalikud andmed saab nüüd maksu- ja tolliametist

Maksu- ja tolliamet pakub alates 03. veebruarist 2017 võimalust koostada enda või ettevõtte tarbeks maksuandmete tõendit, millega saab mugavalt ja kiiresti anda pangale vajalikud andmed oma...

Järgmisest aastast saab haigekassa blankette ja vorme täita kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja juures

Alates esimesest jaanuarist saavad kõikide linnade ja valdade inimesed pöörduda oma kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, et täita haigekassa avaldusi ning blankette. Varasemalt sai...

PILISTVERE KIHELKONNA RAHVARÕIVAID LÄBI AJALOO

Laupäeval, 19. novembril algusega 12.00 Kõo vallamaja saalis tutvustab Viljandi muuseumi etnograaf Tiina Jürgen PILISTVERE KIHELKONNA RAHVARÕIVAID LÄBI AJALOO. Kohtumisele on oodatud...

Miks jäätmevedaja ei tühjendanud minu prügikonteinerit?

Jäätmevedaja poolt võidakse jätta teenus osutamata ja rakendada tühisõidutasu järgmistel juhtudel: Kui jäätmekonteineri ja selle käitlemiseks vajalikud tehnilised nõuded ei ole täidetud....

Ühinemisleht

Peagi jõuab postkastidesse Kõo valla, Kõpu valla, Suure-Jaani valla ja Võhma linna ühine väljaanne Ühinemisleht.  Kuuel leheküljel saab tutvuda ühinemislepingu eelnõuga, lugeda...

Pime aeg nõuab jalakäijalt ja autojuhilt hoolsust ja valvsust

Üha pikemaks venivad sügisõhtud annavad märku, et õhtuti väljas liikumisel peavad jalakäijad senisest enam tähelepanu pöörama enda nähtavaks tegemisele ning autojuhid hoolitsema selle eest, et...

Mis võiks olla uue ühinenud valla nimi?

http://www.suure-jaani.ee/yhinenud-valla-nimi  

RAHVAKÜSITLUS

Ajavahemikul 13-15. november 2016 viiakse Kõo  vallas läbi RAHVAKÜSITLUS, mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus Kõo, Kõpu ja Suure-Jaani valla ning Võhma linna...

Võimlemine füsioterapeut Merit Männi juhendamisel

Igal teisipäeval Koksvere seltsimajas kell 16.00 (Kõo vallamaja juurest väljub buss kell 15.30, pärast toob Urmas ka tagasi) Kõo noortetoas kell 17.15 Osalustasu 2,- kord ...

MTÜ Võrtsjärve Ühendus avab LEADER-meetme projektitaotluste vastuvõtu

    KONSULTATSIOONID MEEDE 1 18. oktoober 2016 alates kell 10.00  Kõo ja Võhma taotlejad Võhma Vaba Aja Keskus 19....

Ühinemisleping

Viljandi maakond Kõo Vallavolikogu  otsus 28.09.2016 nr 18 Kõo valla, Kõpu valla, Suure-Jaani valla ja Võhma linna  ühinemislepingu eelnõu 16.09.2016

Aasta õppija 2016 rahva lemmiku hääletus!

Sel aastal esitati aasta õppija tiitlile kokku 88 kandidaati, kelle hulgast oli väga raske valikut teha. Nüüdsest on võimalik tutvuda maakondade aasta õppijatega ning anda oma hääl  rahva...

Viljandimaa maakonnaplaneeringu avalik väljapanek

Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korraldusega nr 337. https://www.riigiteataja.ee/akt/323072013006 Maakonnaplaneeringu koostamise aluseks on üleriigilises...

Riigivara võõrandamine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12.10.2016.a. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Kõo valla noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuring

Hea noor! Palume sul osaleda Kõo valla noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuringus. Täites järgneva   küsimustiku , annad Kõo vallale võimaluse...

Iluvõimlemine alates 6.oktoobrist treeneriga Annika Karin Vahter

Kooli aulas neidudele 13.40 - 14.40 Vallamaja saalis tütarlastele 15.15 - 16.00 
Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 2