09/10/17

NOORSOOTÖÖ

 

Suure-Jaani vald osaleb Põhja-Viljandimaa koostöögrupis koos Võhma linna, Kõo ja Imavaere vallaga Haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidavas ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine". Raamleping on sõlmitud ning projekti 1. hankelepingu periood on aprill 2017-aprill 2018. Projekt lõpeb detsembris 2018.

Suure-Jaani, Võhma, Kõo ja Imavere pakuvad ühiselt uusi noorsootöövõimalusi.

Eesti Noorsootöö Keskus on üle-eestiliselt ellu viimas programmi, mis toetab naaberomavalitsuste noorsootööalast koostööd eesmärgiga mitmekesistada noorsootöös toimuvat ja noorte võimalusi töö- ja kooliväliseks tegevuseks. Olulisel kohal on see, et üha rohkem noori leiaks endale huvipakkuva eneseteostuse oma kodukoha lähedal.

Alates 2016. aastast on Suure-Jaani, Võhma, Kõo ja Imavere noorsootöö tegijad ja omavalitsusjuhid regulaarselt kohtunud ja koostanud ühise tegevuskava noorsootöö arendamiseks Põhja-Viljandimaa koostöögrupiskahel järgneval aastal. Tegevuskava loomisel on seatud visiooniks, et piirkonnas on terved, aktiivsed ja ettevõtlikud noored, kellele on loodud tänapäevased ja mitmekesised tingimused eneseteostuseks. Eesmärgi saavutamiseks on ühiselt kokku lepitud erinevad tegevused – ettevõtlikkuse arendamine, uute huviringide ja neis osalemiseks transpordivõimaluste loomine piirkondadesse, noorte eestvedajate koolitusprogramm, seikluskasvatus- ja huviringide päevad, rahvusvahelised noorsootöötegevused, ühisüritused, noorte tunnustamine, noorteinfo e-lahenduse loomine ja palju muud.

Praegu on nelja omavalitsuse 1918st 7-26 aasta vanusest noorest noorsootöötegevustega hõivatud 40%. 2017.-2018. aastal ellu viidavate tegevuste jooksul on kavas saavutada eesmärk, kus noorsootöös on hõivatud vähemalt 55% noortest ning loodud on 21 uut tegevusvõimalust.

Nelja omavalitsuse koostöö koordinaator on Suure-Jaani vald, projektijuht Aino Viinapuu. Põhja-Viljandimaa koostöötegevuste koordinaator Mati Adamson: "Ühise tegevuskava ettevalmistamise ja kokkuleppimise käigus välja kujunenud koostöösuhted loovad eeldused piirkonna noorsootöö sisukaks arendamiseks.  Püüame noortele pakkuda senisest veelgi mitmekesisemaid võimalusi, et igaüks leiaks enda kodukandis põneva ja huvipakkuva tegevuse. Tänapäevased ja kvaliteetsed noorsootöövõimalused on väga oluliseks argumendiks, et noored oma kodukohta väärtustaksid."

Koostöö esimese tegevusena toimus 3-osaline koolitusprogramm 15le piirkonna vabatahtlikule noorele, kes uute pädevuste najal saavad edaspidi abiks olla kohalike laagrite ja noortesündmuste korraldamisel. Järgmise suurema üritusena toimub 28. mail Suure-Jaani Noortekeskuses ühine seikluslik perepäev „Parim pühapäev perega", kus lisaks väga paljudele meelelahutuslikele tegevusvõimalustele saab tutvuda piirkonnas pakutavate põnevate huviringide tegemistega.

Koostööprogrammi toetus on piirkonnale kaheks aastaks 89 779 EUR. Koostöös toimuvat noorsootöö arendamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

 

                    

 

 

 

 

EV 100 „Kastist välja" koolipäev

 

 

15. septembril toimus Kirivere kooli õpilastele eriline koolipäev, mida nimetasime „Kastist välja" koolipäevaks. Eelmisel õppeaastal osales meie vald Eesti Noorsootöö Keskuse projektis, mis andis hea võimaluse teha koostööd meie lähedal asuvate valdadega. Ühises koostöös osalevad Kõo vald, Võhma linn, Imavere vald ja Suure- Jaani vald. Projekti toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames Põhja- viljandimaa koostöögrupis.

„Kastist välja" koolipäevaga tegime algust sellel õppeaastal esimese üritusega, mis on seostatud Eesti Vabariik 100 tähistamisega. Meie esimene EV 100 üritus väärtustas oma kodukoha ajalugu, õppetöö toimus Pilistveres. Kirivere koolis on juba pikaajalise traditsiooniga alustatud sügist toreda maastikumänguga. Seekord otsustasime minna kooli territooriumilt välja ning tutvuda Pilistvere vaatamisväärsustega. Päev pakkus lisaks huvitavatele teadmistele tugevat vihmasadu, kuid sellest hoolimata ei seganud vihm õpilastel võtta ette jalgsimatk Pilistvere vahel. Õpilased sai teele saadetud sõnadega, et Vabadussõtta läksid noored mehed igasuguse ilmaga ning me ei ole ometi ju neist kehvemad. Vihmale vastu astuda aitasid ka kaasa võetud vihmakeebid.

 

9. klassi õpilased valmistasid ajaloo tunnis koos õpetaja Mare Mikolaiga ette väikesed etteasted kaasõpilastele, kus tutvustati põnevaid kohti ning jagati ajalooliselt olulisi fakte.

Põnevaid fakte aitasid õpilastele täiendada Pilistvere koguduse vaimulik Hermann Kalmus ja Madis Grossberg. Toimus ringkäik Pilistvere asulas, kus külastati Pilistvere kirikut, Vabadussõja mälestusmärki, Vabadussõja mälestusristi, Jüri Vilmsi hauamonumenti ning kivikangrut.

 

Pärast ringkäiku toimus rahvamajas viktoriin, kus selgitati välja 3 kõige tublimat ja tähelepanelikumat võistkonda. Viktoriini küsimused koostasid õpilastele 9. klassi õpilased koos õpetaja Mare Mikolaiga ning kontrolliti teadmisi eelnevalt kuuldu kohta. Viktoriini punkte aitasid kokku arvutada õpetajad Viive Reinsalu, Tiina Volens ja Eda Miljand. Ringkäikudel käisid klassidega kaasas klassijuhatajad. 

 

Meie kooli tublid kokatädid küpsetasid lastele kaasa magusaid ja soolaseid pirukaid ning laualt ei puudunud ka tervislik juurviljaamps.

Päeva lõpetasime EV100 pisikeste šokolaadidega, ning tänukirja sai iga klass osalemise eest.

Enne kui koolibuss lapsed kodudesse viis, istutasime kiriku juurde oma kooli tamme. 

 

 

 

 

 

 

Author: KRISTI LAANE