KÕO VALD

Rahvaarv – 1 057
Pindala – 149,46 km²
Asustustihedus – 6,8 elanikku km² kohta
Valla keskus – Kõo küla
Asustusüksusi – 15 küla

 

Kõo vallamaja
Kõo valla keskus
Kõo Agro
Flint Kaubandus OÜ
Pilistvere
Pilistvere hooldekodu
Pilistvere memoriaal
Wilmsi mälestusmärk
Järgmine

Kõo vald asub Viljandi maakonna põhjaosas. Vald piirneb Viljandi maakonna Suure-Jaani valla, Kolga-Jaani valla ja Võhma linnaga, Järva maakonna Türi ja Imavere vallaga ning Jõgeva maakonna Põltsamaa vallaga. Valla keskus asub Võhmat ja Põltsamaad ühendava maantee ääres Kõo külas, kus elab umbes neljandik valla elanikest. Lokaalsed keskused on Pilistvere ja Koksvere küla.

Valla keskuse kaugus maakonna keskusest Viljandist on ligikaudu 38 km ja Tallinnast 126 km.

Rahvaarvult ja pindalalt on Kõo vald üks Viljandi maakonna väiksemaid omavalitsusüksusi: rahvaarv on Kõo vallast väiksem vaid Mõisaküla linnal ja Kõpu vallal, pindalalt on väiksemad vaid maakonna kolm linna.

Valla majandus põhineb põllumajandusel ja suuremateks tööandjateks on põllumajanduslikud osaühingud (OÜ Mangeni PM, OÜ Kõo Agro, Flint Kaubandus OÜ). Suureks tööandjaks vallaelanikele on ka Kõo Vallavalitsus oma allasutustega (kool, lasteaed, hooldekodu, raamatukogud, rahvamaja).

Kõo vallas paikneb vana kihelkonnakeskus Pilistvere. Pilistveres asub 1222. aastal rajatud kirik, mis on sajandeid kohaliku vaimuelu edendanud. 1687. aastal toimus siin II Piiblikonverents. Pilistverel oli tähtis koht Eesti iseseisvuse taastamisel: 1988. aastal asutati Pilistveres Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei. 2. novembril 1988. aastal alustati Pilistverre Kommunismiohvrite Memoriaali rajamist (Pilistvere kivikangur). Pilistvere kalmistul asub nõukogude võimu üleelanud monument Eesti iseseisvumise ühele juhile Jüri Vilmsile.

Ajalooliselt on Kõol oluline koht Eesti Aleksandrikooli loos.

 

Author: KRISTI LAANE