KIRIVERE KOOL


Registrikood: 75021988

Aadress: Kõo küla, Kõo vald, Viljandi maakond, 70501

Direktor: Heilika Ressar

Telefon: 437 8599, mobiil 5291951 - direktor

               437 8519 - õpetajate tuba,

E-post: kool@koo.ee

Koduleht:  http://www.koo.ee/avaleht

 

Alates 12.08.2014. a. on Kirivere Põhikool ja Kõo lasteaed "Tähekild" liidetud (Kõo vallavolikogu otsus 24.04.2014 nr 14).

Asutuse nimeks on Kirivere Kool.

Kirivere Kool on Kõo valla kool. Kool võimaldab põhihariduse omandanul edasi õppida järgmises kooliastmes.

Kirivere Kool asub Kõo vallas Kõo külas Põltsamaa-Võhma maantee ääres.

Õpetajaid:    12

Abipersonal: 6

Tugipersonal: 1

Õpilaste arv ( 01. septembri seisuga):

2002/03      134
2003/04      136
2004/05      144
2005/06      124
2006/07      108
2007/08        89
2008/09        79
2009/10        79
2010/11        69
2011/12        66
2012/13        66
2013/14        66

2014/15        78

2015/16        78

2016/17        90

2017/2018   100


Kooli ajaloost:

Kirivere kooli ajalugu algab aastast 1837, mil Palukülas alustas tööd külakool.Kool asus Evardi talutares. Mõni aasta hiljem ehitati Matsi metsa äärde koolimaja, kuskoolmeistriks oli Evardi talu perepoeg Jaan Evard (praegusest asukohast 2 km eemal).

1858.a. ehitati praeguse kooli õuele puidust koolimaja, kuid see maja pole säilinud
1860-1902 tegutses kool vallakoolina.
1904.aastal alustati tööd punases telliskivihoones, mis on koolihoonena kasutusel ka tänapäeval.
1964. aastal valmis koolile juurdeehitus, kus asuvad peamiselt klassiruumid.
1999.a. detsembris sai koolipere uue võimla omanikuks, samal ajal valmisid ka ajakohased tualettruumid ja duširuumid.
2005. aastal rekonstrueeriti koolimaja vanas osas koolisöökla, söökla sai uue ajakohase köögiinventari, uue osa koridorid said uued aknad.
2009. aastal renoveeriti uus ja vana koolihoone (keskküte kogu majas, uus muusikaklass, poiste tööõpetuse klass, tuletõkkesektsioonid, tuletõrjesignalisatsioon).

Koolil on staadion, mis vajab uuendamist.

Kirivere Põhikooli nime kannab kool alates 1992. aastast.
Kirivere Kool alates 2014. aastast.

Gümnaasiumiealistele õpilastele on koolipiirkonnaks kujunenud Viljandi linn ja Jõgeva maakonnas Põltsamaa linn.

 

Õigusaktid


Kooli ja lasteaia hoolekogu moodustamine ja töökord. Kõo Vallavolikogu määrus 04.05.2011 nr 4  https://www.riigiteataja.ee/akt/405062012039
Kirivere Kooli põhimäärus. Kõo Vallavolikogu määrus 21.08.2014 nr 4 https://www.riigiteataja.ee/akt/429082014009
Kirivere Põhikooli arengukava. Kõo Vallavolikogu määrus 27.01.2010 nr1  https://www.riigiteataja.ee/akt/405062012041

 

 

 

 

Author: KRISTI LAANE