1/20/16

 

Kirivere sotsiaalelamu katuse rekonstrueerimist toetas EAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored" Imavere valla projekt „KOGUKOND MÄRKAB, TOETAB JA ABISTAB"

 

Toetuse saaja – Imavere vald
Kõo valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana. Valla osalus 1864 eurot.
Toetaja –  rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored" taotlusvoorust „Kuriteoennetus kogukonnas". Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus.
Toetus – 31 782,52 eurot. Projekt keskendub piirkonna noorte ja lastega tegelevatest inimestest koosneva võrgustiku loomisele ja eesmärgipärasele arendamisele, kaasates tegevustesse erinevaid sihtgruppe: lapsed ja noored, lastega töötavad spetsialistid.
Kokku:  37 391,20 eurot.
Projekti kestus – 20.09.2014 - 20.02.2016

Täpsema info leiad Imavere valla kodulehelt.

Projekt „Kogukond märkab, toetab ja abistab" on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored" avatud taotlusvoorust „Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused". Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit, Imavere vald, Võhma linn, Kõo vald ja Pilistvere Kogudus.

 

Author: KRISTI LAANE