3/17/16

KÕO VALLA JÄÄTMEKAVA

 

Kõo valla jäätmekava 2015 - 2020


 

KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU

 

Alates 1. aprillist 2015 a. pikeneb korraldatud jäätmevedu Kõo, Suure- Jaani, Tarvastu vallas ja Võhma linnas kuni 31.03.2016 (MTÜ Kesk- Eesti Jäätmehoolduskeskuse otsus 2/15-1 16.02.2015).

Järgneva veopäeva info nähtaval kodulehel http://www.keskkonnateenused.ee lingil "Kliendile veopäev".

Võimalike lisaküsimuste korral ja järgnevate veopäevade osas palume Teil ühendust võtta meie klienditeenindusega telefonil 43 55 025, 1919 või e-posti aadressil viljandi@keskkonnateenused.ee. 
Klienditeenindus aadressil Musta tee 9, Viljandi linn on avatud tööpäeviti ajavahemikus 8.00-17.00.

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldajad!

 

Jäätmeseadusest tulenevalt tuleb korraldatud jäätmeveoga teatud tähtajaks mitteliitumise õiguse saanud jäätmevaldajal esitada iga-aastaselt hiljemalt järgmise aasta 20.jaanuariks kohalikule omavalitsusele kirjalik avaldus, et kinnistul ei ole eelmise aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Seetõttu palume kodanikel, kes on vallavalitsuselt saanud vabastuse korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks, jälgida korralduses nimetatud perioodi lõpptähtaega ja juhul kui kinnistul endiselt pidevalt ei elata või kinnistut ei kasutata, esitada enne tähtaja saabumist s.o. hiljemalt 20. jaanuariks. 

Kuidas saab taotleda ajutist vabastust või erinevaid tingimusi? Vallamajast ja valla kodulehelt saab  AVALDUSE korraldatud jäätmeveost tähtajalise vabastuse/erisuse saamiseks. Vabastus vormistatakse vallavalitsuse korraldusega. Avaldus tuleb vallavalitsusele esitada ka siis, kui soovitakse kasutada ühte jäätmekonteinerit mitme majapidamise peale.


Küsimustega pöörduge tel. 437 8554. Rein Vahtra Kõo valla asevallavanem.


Teadmiseks


Eesti muutuvasse kliimasse iga prügikonteiner ei sobi

Jäätmete liigiti kogumine on kohustuslik ja vajalik!

Ettemakstud jäätmekott

Sorteerimisjuhend

 

Õigusaktid


Kõo valla jäätmehoolduseeskiri  Kõo Vallavolikogu määrus 30.06.2011 nr 5

"Kõo valla jäätmehoolduseeskiri" muutmine  Kõo Vallavolikogu määrus 18.03.2010 nr 3

 

AVALDUSTE BLANKETID


AVALDUS korraldatud jäätmeveost tähtajalise vabastuse saamiseks Lisa 2

KOKKULEPE ühise jäätmemahuti kasutamiseks Lisa 4

Jäätmeõiend Lisa 1

 

 

 

Author: KRISTI LAANE