06.11.15

 

Üldplaneering

 

Kõo Vallavolikogu otsus 20.03.2014 nr 8

Kõo valla ja Võhma linna üldplaneering

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Kõo üldplaneeringu kaart

Kõo valla üldplaneeringu ja selle lisadega saab tutvuda vallamaja kantseleis.

 

 

 

 

 

 

 

article-author: KRISTI LAANE