07.09.16

PILISTVERE RAHVAMAJA

 

Rahvamaja tegevuspiirkond on Kõo vald. Samas hoones asub ka Pilistvere raamatukogu.

Rahvamaja tööd juhatab Kõo valla kultuuritöötaja SILVI ANNUS.

Aadress: Rahvamaja, Pilistvere küla, Kõo vald, Viljandi maakond 70502

tel. 43 59 834, 5301 2279

e-post:kultuur@koo.ee
 
Pilistvere rahvamaja avati 20.septembril 1909.a. Seltsimaja pidaja oli Reinhold Kamsen.

Üle 100 aasta vanune rahvamaja on ümbruskonna suurima saaliga (ca 300 kohaline).

70.- ndate aastate lõpus peale põhjalikumat remonti koondus suurmajandi aegne kultuurielu Pilistverre.

2002. aastal renoveeriti Pilistvere rahvamaja katus, 2003. aastal ehitati ajakohased käimlad, 2012 aastal paigaldati rahvamajja automaatne tulekahjuhäiresüsteem.

Pilistvere rahvamaja juures tegutsevad:

alates 1975. aastast segarahvatantsurühm "Pilgar" (Aino Kõgel`i juhendamisel aastani 2006, alates 2013.a  juhendaja Ülle Aint).

1978. aastast näitering "Põrpijad" (Hilla Piilman`i juhendamisel aastani 2005, praegu juhendab Eda Piilmann)

1986. aastast memmede tantsurühm "Labajalg" (juhendaja Aino Kõgel)

1999. aastast segaansambel, alates 2011. aastast nimega Kõo Külakoor (juhendaja Eda Piilmann)

 
Rahvamaja on rohke kasutusega kogu Pilistvere kihelkonna rahva poolt. Majas toimuvad regulaarselt kultuurisündmused, millest mitmed on muutunud traditsiooniliseks.

Traditsioonilistest sündmustest väärivad äramärkimist Pilistvere kihelkonna päevad. Juba 1988. aastast igal aastal toimuvad Pilistvere kihelkonna päevad toovad kihelkonna rahva ikka keskusesse novembrikuu viimasel nädalavahetusel, Andresepäeval. Korraldatakse neid kordamööda kihelkonda kuuluvate omavalitsuste poolt (Kabala küla, Kõo vald, Imavere vald ja Võhma linn) kuid toimumise koht on alati Pilistvere küla ja rahvamaja. Ettevõtmine algab päeval kihelkonna ümarlauaga, järgnevad suurmeeste haudadel küünalde süütamine ja jumalateenistus Pilistvere kirikus. Õhtune kihelkonna taidlejate kontsert lõpeb ühise tantsuõhtuga.

Viimastel aastatel on traditsiooniliseks kujunenud ka Pilistvere külapäev koos rahvamaja ja raamatukogu sünnipäevadega. 2009. aastal Pilistvere Rahvamaja 100. sünnipäevaga alustatud sündmus on saanud iga-aastaseks külapeoks, kust ei puudu simman, taidlejad ja isetegevus. Augusti viimane laupäev on selleks alati sobiv.
Pilistvere jõulumaa on saanud osalejate heakskiidu ja kaasalööjate valmisoleku ning detsembrikuu teine pika nädala nädalavahetus seda Pilistveres oodatakse. Töötoad ja jõuluhõngulised tegemised toovad jõulutunde ka ilma lumeta jõulukuul.

Tantsuansambliga peoõhtuid korraldatakse vastavalt võimalustele ja vajadustele. Kohaliku ja ümbruskaudse rahva seas on sellised ettevõtmised populaarsed.

Pilistvere rahvamajas on mängitud mitmeid teatrietendusi, nii ümbruskaudsete külateatrite kui ka oma näiteringi poolt. Külas on käinud Eesti professionaalsed teatrid (nt Viljandi teater "Ugala", Rakvere Teater). Pilistvere rahvamaja kasutab samuti Kesk-Eesti Teartitrupp.
Rahvamaja korraldada on ka jaaniõhtute ja muude avalike ürituste läbiviimine.
 

 

 

 

article-author: KRISTI LAANE