Ametnikud

Ehitusseadusest tulenevad kohustused (võlaõiguslepingu alusel)

Avo Põder, tel 5148685, e-post: avo@vohma.ee

 

Õigusaktid

Kõo Vallavolikogu määrus 26.02.2003  Ehitusmäärus

 

Toimetaja: KRISTI LAANE